Harumasa

Peru 1Games

1-3Harumasa0 - 1koshonKifu81Dojo Web System: Harumasa vs. koshon
2-3Jonathan31 - 0HarumasaKifu81Dojo Web System: Jonathan3 vs. Harumasa
3-3Harumasa0 - 1komodoKifu81Dojo Web System: Harumasa vs. komodo
4-3funa151 - 0HarumasaKifu81Dojo Web System: funa15 vs. Harumasa
6-3Harumasa0 - 1destinX1991Kifu81Dojo Web System: Harumasa vs. destinX1991
7-3Pouace_l_isotaupe1 - 0HarumasaKifu81Dojo Web System: Pouace_l_isotaupe vs. Harumasa
8-3Harumasa0 - 1eney81Dojo Web System: Harumasa vs. eney
9-3nikolay19851 - 0HarumasaKifu81Dojo Web System: nikolay1985 vs. Harumasa
10-3Harumasa1 - 0kambuy81Dojo Web System: Harumasa vs. kambuy
11-3Xpotato1 - 0HarumasaKifu81Dojo Web System: Xpotato vs. Harumasa