Tsutomu

Hong KongGames

1-2Tsutomu1 - 0guma2581Dojo Web System: Tsutomu vs. guma25
2-2EijiFukuoka0 - 1TsutomuKifu81Dojo Web System: EijiFukuoka vs. Tsutomu
3-2Tsutomu1 - 0an171004Kifu81Dojo Web System: Tsutomu vs. an171004
4-2gosttone1 - 0TsutomuKifu81Dojo Web System: gosttone vs. Tsutomu
5-2Tsutomu1 - 0Rodriguez4Kifu81Dojo Web System: Tsutomu vs. Rodriguez4
6-2Tsutomu0 - 1KumamonenkoKifu81Dojo Web System: Tsutomu vs. Kumamonenko
7-2degringolade1 - 0TsutomuKifu81Dojo Web System: degringolade vs. Tsutomu
8-2Tsutomu1 - 0B3rs3rk81Dojo Web System: Tsutomu vs. B3rs3rk
9-2Gerarduv1 - 0Tsutomu81Dojo Web System: Gerarduv vs. Tsutomu