an171004

VietnamGames

1-2an1710041 - 0Rodriguez4Kifu81Dojo Web System: an171004 vs. Rodriguez4
3-2Tsutomu1 - 0an171004Kifu81Dojo Web System: Tsutomu vs. an171004
4-2an1710040 - 1Kumamonenko81Dojo Web System: an171004 vs. Kumamonenko
7-2Gerarduv1 - 0an171004Kifu81Dojo Web System: Gerarduv vs. an171004
8-2an1710041 - 0pannicKifu81Dojo Web System: an171004 vs. pannic
9-3ousama0 - 1an171004Kifu81Dojo Web System: ousama vs. an171004