charlesgo

Germany 1Games

4-3charlesgo1 - 0hongkongyan62Kifu81Dojo Web System: charlesgo vs. hongkongyan62
7-2MaxxZahar0 - 1charlesgoKifu81Dojo Web System: MaxxZahar vs. charlesgo