destinX1991

ChinaGames

2-3koshon1 - 0destinX1991Kifu81Dojo Web System: koshon vs. destinX1991
4-3komodo0 - 1destinX1991Kifu81Dojo Web System: komodo vs. destinX1991
6-3Harumasa0 - 1destinX1991Kifu81Dojo Web System: Harumasa vs. destinX1991