koshon

Japan 2Games

1-3Harumasa0 - 1koshonKifu81Dojo Web System: Harumasa vs. koshon
2-3koshon1 - 0destinX1991Kifu81Dojo Web System: koshon vs. destinX1991
3-3Pouace_l_isotaupe0 - 1koshonKifu81Dojo Web System: Pouace_l_isotaupe vs. koshon
4-3koshon1 - 0eneyKifu81Dojo Web System: koshon vs. eney
5-3Logistic1 - 0koshon81Dojo Web System: Logistic vs. koshon
6-3koshon0 - 1YKTKifu81Dojo Web System: koshon vs. YKT
7-3SPH9961 - 0koshon81Dojo Web System: SPH996 vs. koshon
9-3koshon1 - 0CelegastKifu81Dojo Web System: koshon vs. Celegast
10-3socrates1 - 0koshonKifu81Dojo Web System: socrates vs. koshon