6gicha

Malaysia 3Games

1-1Lukas11 - 06gichaKifu81Dojo Web System: Lukas1 vs. 6gicha
2-16gicha0 - 1baatarKifu81Dojo Web System: 6gicha vs. baatar
5-1Alfieri1 - 06gichaKifu81Dojo Web System: Alfieri vs. 6gicha