Chch_Shokichi

New Zealand 2Games

2-1Chch_Shokichi0 - 1ShymonKifu81Dojo Web System: Chch_Shokichi vs. Shymon
4-1Chch_Shokichi0 - 1kurohigeKifu81Dojo Web System: Chch_Shokichi vs. kurohige
5-1rhadamanthys0 - 1Chch_ShokichiKifu81Dojo Web System: rhadamanthys vs. Chch_Shokichi
7-1ShinFoo0 - 1Chch_Shokichi81Dojo Web System: ShinFoo vs. Chch_Shokichi
8-1Chch_Shokichi0 - 1tomblandsKifu81Dojo Web System: Chch_Shokichi vs. tomblands