Harumasa

Peru 1Games

1-3Harumasa1 - 0kleffaKifu81Dojo Web System: Harumasa vs. kleffa
2-3BaseQ1 - 0HarumasaKifu81Dojo Web System: BaseQ vs. Harumasa
3-3Harumasa0 - 1LeadbellyKifu81Dojo Web System: Harumasa vs. Leadbelly
4-3Harumasatasior123081Dojo Web System: Harumasa vs. tasior1230
5-3tomoaki1 - 0HarumasaKifu81Dojo Web System: tomoaki vs. Harumasa
6-3Harumasa0 - 1mayukiKifu81Dojo Web System: Harumasa vs. mayuki
7-3baduljen1 - 0HarumasaKifu81Dojo Web System: baduljen vs. Harumasa
8-3Harumasaroyuji81Dojo Web System: Harumasa vs. royuji
9-3Harumasa