KENAYU1

France 2Games

1-1Linkuei0 - 1KENAYU1Kifu81Dojo Web System: Linkuei vs. KENAYU1
3-1koshiro1 - 0KENAYU1Kifu81Dojo Web System: koshiro vs. KENAYU1
4-1KENAYU11 - 0M_D_KKifu81Dojo Web System: KENAYU1 vs. M_D_K
5-1HybridFuran0 - 1KENAYU1Kifu81Dojo Web System: HybridFuran vs. KENAYU1
6-1dais791 - 0KENAYU1Kifu81Dojo Web System: dais79 vs. KENAYU1
7-1KENAYU10 - 1CactusJackKifu81Dojo Web System: KENAYU1 vs. CactusJack
8-1skzt1 - 0KENAYU1Kifu81Dojo Web System: skzt vs. KENAYU1
10-1BaseQ0 - 1KENAYU1Kifu81Dojo Web System: BaseQ vs. KENAYU1