NoahCrow

Canada 3Games

2-2Tekiku1 - 0NoahCrowKifu81Dojo Web System: Tekiku vs. NoahCrow
3-2FujiwaraMiura1 - 0NoahCrowKifu81Dojo Web System: FujiwaraMiura vs. NoahCrow
4-2ElvisNoahCrow81Dojo Web System: Elvis vs. NoahCrow