OliVandy

United States 5Games

1-1OliVandy0 - 1CrownoKifu81Dojo Web System: OliVandy vs. Crowno
3-1OliVandy1 - 0Xares9181Dojo Web System: OliVandy vs. Xares91
4-1OliVandy1 - 0hhorasKifu81Dojo Web System: OliVandy vs. hhoras
5-1jacon0 - 1OliVandyKifu81Dojo Web System: jacon vs. OliVandy
6-1OliVandy1 - 0TheDoctorKifu81Dojo Web System: OliVandy vs. TheDoctor
7-1llighterr0 - 1OliVandy81Dojo Web System: llighterr vs. OliVandy
8-1OliVandy0 - 1Chch_ShokichiKifu81Dojo Web System: OliVandy vs. Chch_Shokichi
9-1Wittgenstein_L1 - 0OliVandyKifu81Dojo Web System: Wittgenstein_L vs. OliVandy