SmokDiplodok

PolandGames

1-2SmokDiplodok1 - 0Gemmer0Kifu81Dojo Web System: SmokDiplodok vs. Gemmer0
2-2stafly1 - 0SmokDiplodokKifu81Dojo Web System: stafly vs. SmokDiplodok
3-2SmokDiplodok1 - 0tantziyang81Dojo Web System: SmokDiplodok vs. tantziyang
4-2leoakatsuki0 - 1SmokDiplodokKifu81Dojo Web System: leoakatsuki vs. SmokDiplodok