dais79

Peru 1Games

1-2BaseQ0 - 1dais79Kifu81Dojo Web System: BaseQ vs. dais79
2-1stevenc1 - 0dais79Kifu81Dojo Web System: stevenc vs. dais79
3-1dais790 - 1skztKifu81Dojo Web System: dais79 vs. skzt
4-1fatwong0.5 - 0.5dais7981Dojo Web System: fatwong vs. dais79
5-1dais791 - 0chilenitoKifu81Dojo Web System: dais79 vs. chilenito
6-1peterheine0 - 0dais7981Dojo Web System: peterheine vs. dais79
7-1dais790 - 1TwaburovKifu81Dojo Web System: dais79 vs. Twaburov
8-1puremind1 - 0dais79Kifu81Dojo Web System: puremind vs. dais79
9-1dais791 - 0Hetfield_James81Dojo Web System: dais79 vs. Hetfield_James