jackuhlantern

United States 3Games

1-1OliVandy0 - 1jackuhlanternKifu81Dojo Web System: OliVandy vs. jackuhlantern
2-1jackuhlantern0 - 1GanilKifu81Dojo Web System: jackuhlantern vs. Ganil
4-1chch_tetsuya1 - 0jackuhlanternKifu81Dojo Web System: chch_tetsuya vs. jackuhlantern
5-1jackuhlanternjasmine181Dojo Web System: jackuhlantern vs. jasmine1