komodo

United States 1Games

1-3socrates1 - 0komodoKifu81Dojo Web System: socrates vs. komodo
2-3komodo0 - 1shift2shiftKifu81Dojo Web System: komodo vs. shift2shift
5-3Celegast0 - 1komodoKifu81Dojo Web System: Celegast vs. komodo
6-3komodo1 - 0trithomKifu81Dojo Web System: komodo vs. trithom
7-3stafly0 - 1komodoKifu81Dojo Web System: stafly vs. komodo
8-3Harumasa0 - 1komodoKifu81Dojo Web System: Harumasa vs. komodo
9-3komodo1 - 0nikolay1985Kifu81Dojo Web System: komodo vs. nikolay1985
11-3komodo1 - 0eneyKifu81Dojo Web System: komodo vs. eney