shuriken77

SpainGames

1-1Archon0 - 1shuriken77Kifu81Dojo Web System: Archon vs. shuriken77
2-2Kuiper0 - 1shuriken77Kifu81Dojo Web System: Kuiper vs. shuriken77
3-2gbuglyo0 - 1shuriken77Kifu81Dojo Web System: gbuglyo vs. shuriken77
4-2petya961 - 0shuriken77Kifu81Dojo Web System: petya96 vs. shuriken77
5-3nick7770 - 1shuriken77Kifu81Dojo Web System: nick777 vs. shuriken77