sshypkin

Ukraine 4Games

5-3Gerarduv0 - 1sshypkinKifu81Dojo Web System: Gerarduv vs. sshypkin
7-3Tsutomu1 - 0sshypkinKifu81Dojo Web System: Tsutomu vs. sshypkin
8-3tinvhued0 - 1sshypkinKifu81Dojo Web System: tinvhued vs. sshypkin
9-3sshypkin0 - 1degringoladeKifu81Dojo Web System: sshypkin vs. degringolade
10-3B3rs3rk1 - 0sshypkinKifu81Dojo Web System: B3rs3rk vs. sshypkin
11-3sshypkin1 - 0AlanYeray1681Dojo Web System: sshypkin vs. AlanYeray16