EijiFukuoka

New Zealand 1Games

1-2gosttone1 - 0EijiFukuokaKifu81Dojo Web System: gosttone vs. EijiFukuoka
2-2EijiFukuoka0 - 1TsutomuKifu81Dojo Web System: EijiFukuoka vs. Tsutomu
4-2EijiFukuoka1 - 0degringoladeKifu81Dojo Web System: EijiFukuoka vs. degringolade
5-2ForceSensitive1 - 0EijiFukuokaKifu81Dojo Web System: ForceSensitive vs. EijiFukuoka
6-2EijiFukuoka1 - 0GerarduvKifu81Dojo Web System: EijiFukuoka vs. Gerarduv
7-2itsNyroc0.5 - 0.5EijiFukuokaKifu81Dojo Web System: itsNyroc vs. EijiFukuoka
8-2komahachi_3691 - 0EijiFukuoka81Dojo Web System: komahachi_369 vs. EijiFukuoka